1

7

4

8

9

10

22 

 

ديدار صميمي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با اعضاي هيات علمي مجتمع علوم انساني

ديدار صميمي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با اعضاي هيات  علمي مجتمع علوم انساني برگزار شد
دكتر سروري مجد با اعضاي هيات علمي مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر سروري مجد در اين نشست به ايجاد مدارس مهارت اشاره كرد و گفت: فارغ التحصيلان دانشگاهي نيازمند كسب مهارت براي ورود به بازار كار هستند لذا اين مدارس با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت كمك شاياني به رسيدن جوانان به كسب و كار مورد علاقه آنها مي كند.
درابتداي اين نشست دكتر جعفري رئيس مجتمع علوم انساني به معرفي اين مجتمع پرداخت و گفت : اكنون حدود 5 هزار دانشجو در مجتمع  علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مشغول تحصيل هستند.

گفتني است: دراين نشست اساتيد مسائل و مشكلات خود را از جمله مساله ارتقاء اساتيد، موضوعات آموزشی، پژوهشی و تاسيس رشته هاي جديد و ... بيان كردند و رياست دانشگاه به آنان پاسخ دادند.

لينك هاي مرتبط

 102