1

7

4

8

9

10

22 

 

بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رتبه دوم بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي كشور را داراست

دكتر ملك نژاد در مراسم تكريم و معارفه رئيس بيمارستان 22 بهمن  
بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رتبه  دوم بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي كشور را داراست  
  معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: بیمارستان 22 بهمن  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  در رعايت موارد بيمارستاني  جايگاه دوم را در بين 12 بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور دارد .

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر مهدي ملك نژاد در مراسم تكريم و معارفه رئيس بيمارستان 22 بهمن  افزود: بيمارستان 22 بهمن در ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي و رعايت موارد بيمارستاني رتبه دوم كشوري را در بين 12 بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامي  كسب كرده است.
وي خطاب به پرسنل بيمارستان 22 بهمن گفت: اين بيمارستان تاكنون  با همدلي وهمكاري شما استوار بوده است، كه اميدوارم  اين همكاري تداوم يافته و منجر به توسعه كمي و كيفي بيمارستان بيش از پيش گردد.
معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  با اشاره به تغييرات حوزه بهداشت و درمان در سطح كشور، افزود:  بجاي اينكه از توان بخش خصوصي استفاده شود از بخش  دولتي بيشتر استفاده شد و همين امر هزينه بيشتري را به اقتصاد كشور و سيستم ارائه خدمات بهداشتي تحميل كرد.
وي ادامه داد: خوشبختانه با همه اين اتفاقات با تلاش نيروي هاي  انساني؛  امروز در كارنامه دانشگاه آزاد اسلامي دو بيمارستان 22 بهمن و آريا كارنامه ي قابل قبول دارند.
دكتر ملك نژاد رشد و توسعه بيمارستان را ناشي از فداكاريها و تلاشهاي نيروي انساني اين بيمارستان برشمرد وتاكيد كرد: اين دو بيمارستان علي رغم منابع مالي محدود  درخيلي از مواقع در رابطه با بحث درآمد و هزينه و مديريت منابع رتبه يك و دو كشور را به خود اختصاص داده است.
وي اظهارداشت: امروز از طرف خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي و حوزه علوم پزشكي  از دكتر عيسي پور بخاطر زحماتي كه در چند سال گذشته براي بيمارستان كشيدند قدرداني كرده  و براي دكتر خزاعي كه  سالهاست معاون دانشكده پزشكي بوده وبا برنامه ها و مسائل اين بيمارستان و دانشگاه  كاملا آشنا هستند آرزوي موفقيت مي كنم.
دكتر مسعود عيسي پور رئيس سابق بيمارستان 22 بهمن در ادامه با ارائه گزارشي ازبرنامه هاي اين بيمارستان ؛  بالابردن ضريب اشغال تخت ، راه اندازي بخش هاي جديد، كارائي و تامين سختي كار پرسنل درمان و ... را از دغدغه هاي  خود دانست كه اظهار اميدواري كردتوسط دكتر خزاعي پيگيري و اجرايي شود.

لينك هاي مرتبط

 102