1

7

4

8

9

10

22 

 

امروز ؛ آغاز حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امروز شنبه 27 بهمن آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  خراسان رضوي ، حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی از  امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه آغاز و تا ۲ اسفندماه ادامه دارد.

تمامی دانشجویان در مدت زمان مذکور و با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی می توانند نسبت به حذف و اضافه اقدام کنند.

لينك هاي مرتبط

 102