1

7

4

8

9

10

22 

 

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي برگزار شد

با حضور  دكتر طهرانچي
شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي برگزار شد
هفدهمين شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي با حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، دکتر علي سروري مجد، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي و مشهد در هفدهمين شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي كه به رياست دكتر طهرانچي در اتاق شوراي سازمان مركزي واحد مشهد برگزار شد، ضمن خیرمقدم به دکتر طهرانچی و ساير مسئولين گفت: اولين سفر استاني دكتر طهرانچي به  دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد بيانگر اهميتي است كه رياست دانشگاه براي اين شهر و استان قائل هستند.
وي با بيان اينكه براي توسعه و پيشرفت دانشگاه نياز مبرم به مساعدت و همكاري رياست دانشگاه داريم، افزود: اميدوارم با انديشه و تدبير در انجام وظايف، سربازان خوبي براي كشور بوده  و براي اعتلاي آن بكوشيم .
دكتر سروري مجد  با اشاره به  ظرفيت هاي مادي و معنوي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد ، اظهار داشت: خراسان رضوي با برخورداري از ديرينه ادبي  هنري و تاريخي به ويژه وجود بارگاه امام رضا (ع)،  مي تواند  پايگاه گسترش ارتباطات بين المللي باشد و ما نيز بتوانيم بخوبي از اين ظرفيت استفاده نمائيم .
در اين جلسه دکتر مسعود طاهري لاري رئيس دبیرخانه هیات امنای استان به بيان اطلاعات و آمار استان خراسان رضوي از جمله  مشخصات واحدها و مراكز آموزشي استان، نمودار پراكندگي دانشجويان براساس درجه بندي واحدها، اطلاعات دانشجويان، نمودار پراكندگي دانشجويان و رشته ها براساس مقاطع تحصيلي، اطلاعات اداري و آموزشي، فعاليت هاي فرهنگي، دستاوردهاي پژوهشي و اطلاعات مالي استان) پرداخت و در ادامه نيز دكترخيرخواه معاون پژوهش و فناوري و دكتر خياط مقدم معاون توسعه مديريت و منابع ، دكتر بهاري معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، دكتر عليزاده رئيس واحد تربت حيدريه به نمايندگي از روساي واحدهاي استان به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.

لينك هاي مرتبط

 102