1

7

4

8

9

10

22 

 

تسهيلات ارائه شده اداره بيمه و رفاه دانشگاه جهت همكاران محترم

تسهيلات ارائه شده اداره بيمه  و رفاه دانشگاه جهت همكاران محترم
اداره بيمه ورفاه  دانشگاه طي اطلاعيه اي اعلام كرد، اين اداره درجهت رفاه كاركنان واعضاءهيات علمي دانشگاه  با فروشگاهها و رستورانهاي ذيل قرارداد منعقد كرده است. همكاران محترم براي بهره مندي از تسهيلات به اين اداره مراجعه نمايند.

1-    پوشاك بزرگمهر ( خانواده ):
30% تخفيف و كسر از حقوق طي  3 قسط(داراي 2 شعبه  خ فلاحي 18 -  بين 8و6  رضوي رضا شهر) – با اخذ بن از اداره بيمه و رفاه
2-    پوشاك فراجم ( خانواده ) :
10% تخفيف به انضمام تخفيفات دوره اي فروشگاه كسراز حقوق طي 5 قسط (خ دانشگاه 18) – با اخذ معرفه نامه از اداره بيمه و رفاه
3-    پوشاك برندس( آقا و بانو ):
20% تخفيف از محل خريد فروشگاه و 45% تخفيف از دانشگاه و كسراز حقوق طي 3 قسط
داراي 4 شعبه (ميدان جانباز - الماس شرق - بلوار سجاد - هفت تير ساختمان آرميتاژ) – با اخذ بن از اداره بيمه و رفاه
4-    پوشاك سازان:
50  % تخفيف از اتيكت نصب شده برروي محصول و كسر از حقوق طي 10  قسط
داراي 3 شعبه ( بين معلم 8و6 - هاشميه - احمد اباد ) – با اخذ معرفه نامه از اداره بيمه و رفاه
5-    كارت استخر ( ارمغان ):
30% تخفيف و كسراز حقوق در يك قسط (بلوار فردوسي خ فرامرز عباسي ) – اخذ كارت از اداره بيمه و رفاه
6-    پيتزا پيتزا:
35% تخفيف و كسر از حقوق طي  يك قسط
( بلوار وكيل آباد - بلوار هفت تير - خ كوهسنگي ) – با اخذ بن از اداره بيمه و رفاه
7-    بابا قدرت :
       40 % تخفيف و كسر از حقوق طي يك قسط ( ميدان 17 شهريور نبش عنصري ) – با اخذ بن از اداره بيمه و رفاه
8-    طباخي بره :
30% تخفيف وكسراز حقوق طي يك قسط ( بين حرعاملي  64و 62)  جهت سفارشات بالا روز قبل هماهنگ با شماره تلفن 37259936– با اخذ بن از اداره بيمه و رفاه
9-    مجموعه رستورانهاي آبنوس :
20% تخفيف با ارائه كارت شناسايي دانشگاه وتسويه نقدي ( خ راهنمايي - طرقبه )
10-آجيل يزداني :
8% تخفيف بدون محاسبه ارزش افزوده   (خريد بصورت نقدي با ارائه كارت شناسايي (بلوار هاشميه بعداز چهارراه فكوري )
11-كارواش ويژه :
40% تخفيف ( بن كارت ) و تسويه نقدي ( بين پيروزي 73 وميدان لادن )
12-كلينيك پايدار :
40% تخفيف براي عمل هاي زيبايي  و 45% تخفيف براي جراحي ها كسراز حقوق طي 3 قسط ( خ فلسطين 21 پلاك 17 )
13-  مانتو سراي بلوط :
20% تخفيف  براي خريدهاي نقدي -  اقساط 6 ماهه بدون تخفيف و كارمزد ( بلوار معلم چهاراره آزاد شهر  - جلال آل احمد)

لينك هاي مرتبط

 102