1

7

4

8

9

10

22 

 

3 طرح دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي جزء طرح هاي برتر نمايشگاه فن بازار

3 طرح دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي جزء طرح هاي برتر نمايشگاه فن بازار
سه طرح دانش بنيان بنيان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي جزء طرح هاي برتر اولین نمایشگاه فن بازار در حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي شد.

 به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سه طرح دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در اولین نمایشگاه فن‌بازار تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جزء طرح هاي برتر اين نمايشگاه شناخته شد.
اين سه طرح شامل ایستگاه و دستگاه اکسیژن رسان هوشمنده ایده فناورانه دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد، بالش هوشمند و آرگونومیک کمک تنفسی و ساخت اليافت ابريشم براي ترميم بافت هاي عصبي و پوستي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه  است كه دربين 150 طرح دانش بنيان نمايشگاه فن بازار در ليست 15 طرح برتر اين نمايشگاه قرار گرفت.

لينك هاي مرتبط

 102