1

7

4

8

9

10

22 

 

غرفه دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي غرفه برتر نمايشگاه پژوهش وفناوري خراسان رضوي

طرح فناورانه دكتر ملك ن‍ژاد طرح فناورانه برتر و غرفه دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي غرفه برتر نمايشگاه پژوهش وفناوري خراسان رضوي
 طرح فناورانه ايستگاه و دستگاه اكسيژن رسان هوشمند ثبت شده در نهادهاي رسمي ثبت اختراع بين المللي US Patent ، PCT به مالكيت دكتر مهدي ملك نژاد طرح فناورانه برتر نمايشگاه پژوهش شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی برترین هاي پژوهشي را معرفي كرد و از دكتر مهدي  ملك نژاد به دليل اينكه دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، غرفه برتر شناخته شد و طرح فناورانه  ایستگاه و دستگاه اکسیژن رسان هوشمنده ایده فناورانه دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد خراسان رضوی معرفي شد، تقدير بعمل آمد.
شركت توس الگوريتم چيستا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد نيز به عنوان شركت دانش بنيان نوپا  وعليرضا رضايي نيا از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جز نفرات برتر مسابقات ccc  معرفي و تجليل شدند.
نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با مديريت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و سایر دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی و آموزشی با شعار فراهم سازی بستری برای تجاری سازی طرح ها و فرصتی برای سرمایه گذاری با حضور بیش از 55 شرکت و نهاد پژوهشی و فناوری در قالب 260 زیر مجموعه در 360 غرفه برگزار شد.

لينك هاي مرتبط

 102