1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی

امروز، برگزاري نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی
نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه، سبزی و فرآورده های آن توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی امروز  18 آذر ماه ساعت 8:30 صبح با هدف آگاهی بخشی در زمینه منابع آلاینده و باقیمانده سموم در مشهد برگزار مي شود.

در این نشست پیرامون محورهای باقیمانده سموم آلی، باقیمانده فلزات سنگین و آلودگی های میکروبی میوه و سبزی و فرآورده های آن بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد.

لينك هاي مرتبط

 102