مراسم گراميداشت روز دانشجو 1 در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

Portal Info
Travel

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

مراسم گراميداشت روز دانشجو

زمان : يكشنبه 18 آذرماه ساعت ١١/٤٥
مكان : سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، مجتمع فرهنگي جنب مزار شهداي گمنام دانشگاه