1

7

4

8

9

10

22 

 

مراسم گراميداشت روز دانشجو 1 در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

مراسم گراميداشت روز دانشجو

زمان : يكشنبه 18 آذرماه ساعت ١١/٤٥
مكان : سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، مجتمع فرهنگي جنب مزار شهداي گمنام دانشگاه

لينك هاي مرتبط

 102