1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

مثلث بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش و سرمایه گذاران باید هر روز قوی تر شود

دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور 
هیچ تصمیمی بدون تحقیق به سرانجام نخواهد رسید /مثلث بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش و سرمایه گذاران باید هر روز قوی تر شود
دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور با بیان اینکه هیچ تصمیمی بدون تحقیق محقق نخواهد شد، افزود: باید بکوشیم که پژوهش ها کاربردی شود و در راستای این فناوری ها مشکلات را در استان ها و در کشور برطرف کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، فریبا گودرزی، دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور، در مراسم اختتامیه نوردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری اظهار کرد: با توجه به ارتباطی که با وزارت علوم داشتیم توانستیم تفاهم نامه ای را در خصوص پژوهش امضا کنیم تا همه استان ها  در این بخش پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه تعامل بین دانشگاه ها باید قوی تر از گذشته باشد، ابراز کرد: مثلث بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش و سرمایه گذاران باید هر روز قوی شود. در پنج سال گذشته تعامل خوبی با وزارت علوم و استانداری استان ها برقرار کرده ایم.
گودرزی با تاکید بر اینکه باید شاخص ها در نظر گرفته شده در وزارت کشور و وزارت علوم تجمیع شود تا استان های برتر شناخته شوند، عنوان کرد: در استانداری های هر استان ۱۸۰ پژوه در سطح استان ها تعریف شده است تا همه به صورت فعالانه در حوزه پژوهش و فناوری عمل کنند.
دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور ادامه داد: هیچ تصمیمی بدون تحقیق محقق نخواهد شد لذا باید دنبال این باشیم که پژوهش ها کاربردی شود و در راستای این فناوری ها مشکلات را در استان ها و در کشور برطرف کنیم.
وی تاکید کرد : باید اولویت های پژوهشی وزارت کشور را در صدر برنامه های پژوهشی قرار دهیم و از پایان نامه های دانشجویی نیز نهایت استفاده را ببریم.
 

لينك هاي مرتبط

 

 102