1

7

4

8

9

10

22 

 

فراخوان ارائه مقاله به همايش منطقه اي انقلاب اسلامي و هويت ملي / آخرين مهلت ارسال مقاله 20 آذرماه

همايش منطقه اي انقلاب اسلامي و هويت ملي 8 دي ماه در دانشگاه آزاد اسلامي ايرانشهر برگزار مي شود:

محورهای همايش :
انقلاب اسلامی ، هویت ملی و انسجام اسلامی
انقلاب اسلامی و بازآفرینی هویت اسلامی

انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
واکاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان
انقلاب اسلامی، خودباوری و پیشرفت علمی
انقلاب اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی
انقلاب اسلامی و مسائل قومی ، مذهبی و منطقه ای
انقلاب اسلامی و آموزش و پرورش و آموزش عالی
نقش و جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
نقش انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سلامت و بهداشتتاریخ برگزاری همایش  1397/10/08
مهلت ارسال مقالات :1397/09/20

لينك هاي مرتبط

 102