1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر طهرانچي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طي حكمي سرپرست واحد قوچان را منصوب کرد

دكتر طهرانچي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طي حكمي سرپرست واحد قوچان را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دکتر محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طي حكمي دکتر غلامرضا کاظمی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمد مهدی طهرانچی

همچنین دکتر محمد مهدی طهرانچی طی نامه ای جداگانه از زحمات و تلاشهای دکتر مهدی وطن پرست رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102