1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

فرصت انتخاب رشته برای داوطلبان رشته های گروه علوم پزشکی جهت تحصیل دررشته های بدون آزمون غیر پزشکی

 فرصت انتخاب رشته برای داوطلبان رشته های گروه علوم پزشکی جهت تحصیل دررشته های بدون آزمون غیر پزشکی فراهم شد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به نقل مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی :  پیرو انتخاب رشته  تکمیل ظرفیت آبان ماه رشته های گروه علوم پزشکی و از آنجایی که برخی از داوطلبان علاقه مندی خود را به پذیرش در رشته های بدون آزمون گروه غیر پزشکی اعلام نمودند ثبت نام این دوره برای داوطلبان متقاضی آغاز و تا روز چهارشنبه 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

این دسته از داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org   نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .
داوطلبان لازم است 48 ساعت پس از انتخاب رشته/ محل از سامانه جهت طی فرآیند ثبت نام به واحددانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند. شروع به تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.
 

لينك هاي مرتبط

 

 102