1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعيه مهم صندوق رفاه دانشجويان / چگونگي دريافت وام بلندمدت تحصيلي(بانك مهر ايران)

 كليه دانشجوياني كه متقاضي دريافت وام بلندمدت وزارت علوم از محل بانك مهر ايران مي باشند (چه دانشجوياني كه از محل صندوق رفاه واحد مشهد وام دريافت نموده اند و چه دانشجوياني كه از صندوق رفاه واحد وام دريافت ننموده اند) با توجه به محدوديت زماني و محدوديت منابع، پس از مطالعه، بررسي و احراز شرايط، هرچه سريعتر جهت دريافت وام نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم اقدام نمايند. مراحل پرداخت وام ...... لطفا اينجا را كليك نمائيد  

لينك هاي مرتبط

 102