1

7

4

8

9

10

22 

 

نتایج بررسی پرونده داوطلبان دکتری استعدادهای درخشان هفته جاری اعلام می شود

نتایج بررسی پرونده داوطلبان دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی در هفته جاری اعلام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  به نقل از مرکز سنجش و پذیرش ، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان دوره دکتری تخصصی استعدادهای درخشان سال جاری که به دلیل عدم تجانس رشته تخصصی با رشته انتخابی در دوره دکتری از ردیف داوطلبان واجد شرایط ، حذف شده اند می رساند نتیجه بررسی پرونده داوطلبان ظرف هفته جاری اعلام خواهد شد .

لينك هاي مرتبط

 102