1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعيه/ قابل توجه كليه دانشجويان مقطع دكترى تخصصي p.Hd

ستاد برگزاري ارزيابي جامع دكتري تخصصي استان خراسان رضوي طي اطلاعيه اي اعلام كرد:  براساس مصوبه شوراي تخصصي آموزش استان خراسان رضوي و بر مبناي وضعيت دانشجويان دكترايي كه در ارزيابي جامع نيمسال دوم 97-96 شركت نموده اند، مقرر گرديد ارزيابي جامع استان خراسان رضوي در نيمسال اول 98-97 از تاريخ 12 لغايت 17 آذرماه برگزار شود.

بديهي است در صورت دريافت دستورالعمل جديد از سازمان مركزي دانشگاه، هر گونه تغيير در زمان برگزاري اين ارزيابي جامع اطلاع رساني خواهد شد. دانشجويان عزيز مقطع دكتري تخصصي واجد شرايط شركت در ارزيابي مذكور جهت اطلاع از عناوين دروس امتحاني به گروه آموزشي مربوطه مراجعه نمايند.

 روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102