1

7

4

8

9

10

22 

 

ارائه خدمت حدود400 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به زائران امام رضا (ع) درطرح پايش سلامت

تقدير بنياد سلامت آستان قدس رضوي از فعاليت هاي حوزه فرهنگي و كانون سلامت دانشكده پزشكي دكترشاهين فر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد / ارائه خدمت حدود400  دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به زائران امام رضا (ع) درطرح پايش سلامت
رئيس بنياد سلامت آستان قدس رضوي از فعاليت ها وهمكاري حوزه فرهنگي وكانون سلامت دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در دهه كرامت  قدرداني كرد.

 به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، حوزه فرهنگي وكانون سلامت دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به دليل همكاري و فعاليت هاي ارزنده در ارائه خدمات پزشكي وپرستاري و پايش سلامت زائرين حضرت رضا (ع)  دردهه كرامت از سوي دكتر شبستري رئيس بنياد سلامت آستان قدس رضوي با اهداي  لوح تقدير، قدرداني شد.
گفتني است در طرح پايش سلامت زائرين امام رضا(ع) حدود 400  دانشجوي دانشگاه آزاد مشهد در دو شيفت  صيح وعصر به مدت ده روز در ايستگاههاي پايش سلامت  به ارائه خدمات پرداختند.
شايان ذكر است: اين دانشجويان در برنامه پايش سلامت دهه آخرصفرويژه عزادران بارگاه ملكوتي امام هشتم عليه السلام درموكب ملك آباد نيز مستقر خواهند شد.

لينك هاي مرتبط

 102