1

7

4

8

9

10

22 

 

معرفي برگزيدگان بخش شفاهي مسابقات استانی قران و عترت

در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد:
بيست و سومین دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت مرحله استاني / شناخت برگزيدگان بخش شفاهي
مسابقات شفاهي قرآن مرحله استانی بيست و سومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت برگزيدگان خود را شناخت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، اين مسابقات با حضور 98 نفراز اساتید دانشجویان و کارکنان خواهر وبرادر دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.
اين مسابقات با داوري  پنج تن از داوران برجسته كشوري و بين المللي  دردوسالن مجموعه فرهنگی و مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار و به نفرات اول تا سوم با اهداي لوح و هدايايي تقديرشد. اين نفرات براي حضوردر مسابقات كشوري معرفي شدند.
 نفرات برگزيده اين مسابقات بدين شرح است:لينك هاي مرتبط

 102