1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

بازدید دکتر ملک نژاد از سلف سرویس دانشجویی، فروشگاه شرکت تعاونی و پروژه های عمرانی واحد مشهد / افتتاح آرایشگاه اختصاصی دانشجویی در حاشیه این بازدید

بازدید دکتر ملک نژاد از سلف سرویس دانشجویی، فروشگاه شرکت تعاونی و پروژه های عمرانی واحد مشهد / افتتاح آرایشگاه اختصاصی دانشجویی در حاشیه این بازدید  
ریئس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ضمن بازدید از سلف سرویس دانشجویی، فروشگاه شرکت تعاونی و  پروژه های عمرانی مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، آرایشگاه اختصاصی دانشجویی را  افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پیرایش دانشجویی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و تعدادی از مدیران واحد مشهد افتتاح و به بهره برداری رسید.
دکتر ملک نژاد در این مراسم بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های دانشجویی در راستای ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: با نوآوری و کارآفرینی زمینه اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاه  فراهم می شود.
وی سپس با رفتن به سلف سرویس دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان با آنها دیدار و گفتگو کرد و در خصوص خدمات سلف سرویس و کیفیت غذا جویای نظرات دانشجویان شد.
ریئس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد همچنین با بازدید از محل جدید فروشگاه شرکت تعاونی کارکنان از روند اجرایی پروژه های عمرانی واحد مشهد بازدید بعمل آورد.

لينك هاي مرتبط

 

 102