1

7

4

8

9

10

22 

 

محل ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

محل ثبت نام  ورودی های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
مشهد - قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه – امامیه 42 - سازمان مرکزی شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اداره ثبت نام  
به اطلاع پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی می رساند:
این دانشجویان بایستی برای ثبت نام به پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی واقع در شهر جدید گلبهار ، انتهای بلوار امام رضا(ع) مراجعه نمایند. 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102