1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعیه مهم / تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول 97-98 تا 31 شهریور

 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:
ثبت نام (انتخاب واحد) نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، تا شنبه 31 شهریورماه  97 تمدید شد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102