1

7

4

8

9

10

22 

 

اعلام رشته های جدید بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

10 رشته جدید  بدون آزمون دیگر به رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اضافه شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، این رشته ها در مقطع کارشناسی و کاردانی ناپیوسته به شرح ذیل است:
کارشناسی ناپیوسته :
 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
  مهندسی فناوری جوش
 تولیدو بهره برداری از گیاهان دارویی معطر  

 کاردانی ناپیوسته :
 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
 کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی
کاردانی حرفه ای  تربیت بدنی – مربیگری ورزش سالمندان
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه والیبال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه شنا
تولیدو بهره برداری از گیاهان دارویی معطر


لينك هاي مرتبط

 102