1

7

4

8

9

10

22 

 

فرصت مجدد ثبت نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

فرصت مجدد ثبت نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
زمان مجدد ثبت نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه  ۲۹ مردادماه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت مجدد برای ثبت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که  از روز دوشنبه  ۲۹ مرداد آغاز شده است تا ۳۱ مرداد ادامه دارد.
متقاضیان برای ثبت درخواست های خود برای نیمسال اول تحصیلی 98-97 می توانند به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه کنند.
نتایج نهایی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 قبل از زمان حذف و اضافه واحدها اعلام خواهد شد.

لينك هاي مرتبط

 102