1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

نام‌گذاری ایستگاه قطار شهری مشهد به نام دانشگاه آزاد اسلامی

نام‌گذاری ایستگاه قطار شهری مشهد به نام دانشگاه آزاد اسلامی
ایستگاه شاهد واقع در خط ۳ قطار شهری مشهد به نام ایستگاه دانشگاه آزاد اسلامی نام گذاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا، در سی‌امین جلسه علنی شورای شهر مشهد به شهرداری اجازه داده شد که نسبت به تغییر نام ایستگاه‌های قطار شهری به شرح زیر اقدام کند:
ایستگاه پارک ملت (واقع در ابتدای بلوار وکیل آباد) به ایستگاه «پارک ملت - دانشگاه فردوسی» تغییر نام دهد.
ایستگاه سلامت واقع در خط ۲ قطار شهری به ایستگاه «سلامت-علوم پزشکی» تغییر نام دهد.
ایستگاه شاهد واقع در خط ۳ قطار شهری به ایستگاه دانشگاه آزاد اسلامی نام‌گذاری شود.

لينك هاي مرتبط

 

 102