1

7

4

8

9

10

22 

 

انتشار دفترچه راهنمای کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

انتشار دفترچه راهنمای کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
دفترچه راهنمای پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از مرکز سنجش و پذیرش ، دفترچه راهنمای متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، از روز گذشته  در سایت این مرکز به نشانی www.azmoon.org قرار گرفت.
گفتنی است زمان و نحوه انتخاب رشته دوره فوق از طریق سامانه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش به نشانی sanjesh.iau.ac.ir متعاقباً اعلام خواهد شد .

لينك هاي مرتبط

 102