1

7

4

8

9

10

22 

 

در واحد مشهد در حال برگزاری است: مصاحبه دوره دکتری تخصصی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

همچنان در واحد مشهد در حال برگزاری است:
مصاحبه دوره دکتری تخصصی منطقه 9  دانشگاه آزاد اسلامی
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 (استان های خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی و سمنان) با حضور حدود  3 هزار و 600 نفر  در ٨8 رشته محل در واحد مشهد در حال برگزاری است و تا فردا دوشنبه 25 تیرماه  ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مصاحبه‌های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 در 88 رشته شامل 39 رشته درعلوم انسانی، 12 رشته کشاورزی، 14 رشته فنی مهندسی، 16 رشته علوم پایه ، 2رشته هنر، 4 رشته زبان و یک رشته دامپزشکی در مجتمع علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی واحد مشهد در حال برگزاری است.
این دوره از مصاحبه دکتری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی توسط 500 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در قالب 117 کارگروه در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود.
مصاحبه داوطلبان دکتری منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان ) که از روز چهارشنبه 20 تیرماه شروع  شده است ، تا فردا در این واحد دانشگاهی ادامه می یابد.
نتایج نهایی آزمون دوره‌های دکتری تخصصی دهه اول شهریور اعلام خواهد شد.

لينك هاي مرتبط

 102