1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

بازدید دکتر ملک نژاد از روند برگزاری مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9

بازدید دکتر ملک نژاد از روند برگزاری مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9
دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد به صورت سرزده از روند برگزاری آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد به همراه چند تن از معاونین و مدیران این دانشگاه از نحوه و  روند برگزاری مصاحبه دکتری منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان ) در مجتمع علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید بعمل آورد.
مصاحبه‌های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 در 88 رشته شامل 39 رشته درعلوم انسانی، 12 رشته کشاورزی، 14 رشته فنی مهندسی، 16 رشته علوم پایه ، 2رشته هنر، 4 رشته زبان و یک رشته دامپزشکی طی 6 روز در واحد مشهد برگزار می شود.
گفتنی است:  این مصاحبه ها  که از روز چهارشنبه 20 تیرماه  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آغاز شده است  تا 25 تیرماه در این واحد دانشگاهی ادامه دارد.
 
 

لينك هاي مرتبط

 

 102