1

7

4

8

9

10

22 

 

آغاز مصاحبه‌های دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

صبح  امروز آغاز شد :
مصاحبه‌های دوره دکتری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی منطقه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   
 مصاحبه داوطلبان دکتری منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان ) از صبح امروز  20 تیرماه کار خود را در واحد مشهد آغاز کرد بطوریکه تا 25 تیرماه در این دانشگاه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، این مصاحبه ها در مجتمع علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی واحد مشهد به آدرس مختلف بلوار اماميه ـ خيابان استاد يوسفي برگزار می شود.
 گفتنی است: داوطلبان برای اطلاع از  برنامه زمانبندی حضور در مصاحبه دکتری  می توانند این فایل را  دانلود نمایند.

لينك هاي مرتبط

 102