1

7

4

8

9

10

22 

 

اطلاعیه مهم/قابل توجه داوطلبان محترم دکتری تخصصی سال 1397

 بدينوسيله به اطلاع داوطلبان محترم دكتري تخصصي سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند مصاحبه داوطلبان منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان ) در واحد مشهد به آدرس : مشهد ـ بلوار اماميه ـ خيابان استاد يوسفي ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، مطابق برنامه زمان بندي زير برگزار خواهد شد.
زمانبندی حضور در مصاحبه دکتری تخصصی سال 97  دانلود کنید

ضروري است داوطلبان محترم:
1-به آدرس  http://www.azmoon.org/ مراجعه و فرم تخصصی مصاحبه آزمون دکتری (فرم عکسدار) را از سایت دریافت نمایند و پس از پرینت حتما در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند.
2-با تكميل و چاپ فرم اطلاعات اوليه كه از طريق لينك  زير قابل دريافت است، در زمان مقرر به واحد مشهد جهت انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
 دانلود فرم 

لينك هاي مرتبط

 102