1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اطلاعیه مهم/قابل توجه داوطلبان محترم دکتری تخصصی سال 1397

 بدينوسيله به اطلاع داوطلبان محترم دكتري تخصصي سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند مصاحبه داوطلبان منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان ) در واحد مشهد به آدرس : مشهد ـ بلوار اماميه ـ خيابان استاد يوسفي ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، مطابق برنامه زمان بندي زير برگزار خواهد شد.
زمانبندی حضور در مصاحبه دکتری تخصصی سال 97  دانلود کنید

ضروري است داوطلبان محترم:
1-به آدرس  http://www.azmoon.org/ مراجعه و فرم تخصصی مصاحبه آزمون دکتری (فرم عکسدار) را از سایت دریافت نمایند و پس از پرینت حتما در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند.
2-با تكميل و چاپ فرم اطلاعات اوليه كه از طريق لينك  زير قابل دريافت است، در زمان مقرر به واحد مشهد جهت انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
 دانلود فرم 

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22