1

7

4

8

9

10

22 

 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی ارشد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد : با عنایت به بخشنامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه و شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های تحصیلی غیر پزشکی؛ به آگاهی می رساند:

 کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر  دوره کارشناسی ارشد که برابر بخشنامه فوق الذکر در شمول جامعه شاهد و ایثارگر قرار می گیرند علاوه بر مهلت ارفاقی بندهای یک یا دو بخشنامه کمیسیون می توانند با استفاده از بند 6 شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های تحصیلی غیر پزشکی از یک فرصت ارفاقی دیگر نیز استفاده نمایند.

لينك هاي مرتبط

 102