1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

درحال برگزاری است؛ بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حال برگزاری است:
بخش شفاهی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 بخش شفاهی آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که از صبح امروز دراین دانشگاه آغاز  شده است تا فردا پنجشنبه 14 تیرماه ادامه دارد.

 دکتر سید محسن نبوی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد در گفتگو با روابط عمومی این دانشگاه گفت: دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد صبح امروز چهارشنبه 13 تیرماه در آزمون شفاهی جامع دکتری در 34  رشته تحصیلی شرکت کردند.
مدیر اجرایی آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تعداد شرکت کنندگان آزمون شفاهی را  331 نفر عنوان کرد و افزود: این آزمون تا فردا پنج شنبه 14 تیرماه  در واحد مشهد ادامه خواهد داشت.
دکتر نبوی تصریح کرد: روز گذشته نیز بخش کتبی  آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با شرکت 558 نفر از دانشجویان دکتری استان  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با موفقیت برگزار شد.

لينك هاي مرتبط

 

 102