1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 آزمون جامع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
 بخش کتبی  آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی که صبح امروز سه شنبه 12 تیرماه  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آغاز شده بود، با موفقیت بکار خود پایان داد.

دکتر سید محسن نبوی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد در باره برگزاری این آزمون در واحد مشهد،  به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گفت:  آزمون کتبی  جامع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با شرکت 558 نفر از داوطلبین دکتری که شرایط حضور در این آزمون را داشتند، با حضور ناظران استانی و سازمانی برگزار شد.
وی افزود: شرکت کنندگان این آزمون در 62 رشته مشترک با واحد مشهد از واحدهای تربت حیدریه ، تربت جام ، سبزوار، نیشابور ، قوچان و گناباد بودند .دکتر نبوی خاطر نشان کرد: براساس برنامه  ریزی انجام شده آزمون شفاهی دانشجویان دکتری نیز در هر یک از واحد های دانشگاهی خود،  طی روزهای 13 و 14 تیرماه انجام خواهد شد.

لينك هاي مرتبط

 

 102