1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

امروز؛ برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

امروز برگزار می شود:
آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  
آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم 97-96  امروز سه شنبه 12 تیرماه ساعت 9:30  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، این آزمون در بخش کتبی امروز  سه شنبه 12 تیرماه ساعت 9:30  در مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.
  آزمون شفاهی جامع دکتری نیز طی روز های 13 و 14 تیرماه در هر یک از واحدهای مجری دوره دکتری استان برگزار خواهد شد.
گفتنی است:  آزمون جامع بصورت یکپارچه و استانی، و توسط کمیته منتخب استان برگزار می شود که درهر استان (منطقه) کارگروهی برای هر رشته متشکل از ۳ الی ۷ نفر تشکیل  شده و  دروس، عناوین و سرفصل ها را تصمیم گیری و ابلاغ می کنند.

لينك هاي مرتبط

 

 102