1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

فردا؛ آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم 97-96 در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود

فردا
 آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم 97-96 در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود
آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم 97-96 فردا سه شنبه 12 تیرماه  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر افزود: آزمون جامع دانشجویان دکتری در بخش کتبی در روز سه شنبه 12 تیرماه در مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.
دکتر رضا بهاری کاشانی اظهار کرد: آزمون شفاهی جامع دکتری نیز طی روز های 13 و 14 تیرماه در هر یک از واحدهای مجری دوره دکتری استان برگزار خواهد شد.
 

لينك هاي مرتبط

 

 102