1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

تدوین کتاب « بافت روستا در ایران » توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تدوین کتاب « بافت روستا در ایران » توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 کتاب « بافت روستا در ایران » توسط علیرضا حری استاد حق التدریس  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تدوین و گردآوری شد.

حری در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد درباره تدوین کتاب بافت روستا در ایران با بیان اینکه  مبحث روستا به قدری مهم و کاربردی بوده است که امروزه جای خود را در برنامه آموزشی دانشجویان و در تعدادی از رشته های مرتبط باز کرده است، گفت: با توجه به اینکه  یکی از شاخه های اصلی درس روستا، معماری روستایی است پرداختن به این مهم و تدریس تئوری و عملی آن در دانشکده های معماری سرلوحه کار قرار گرفته است .
وی اظهار کرد: در اين كتاب 215 صفحه اي در شش فصل به کلیات روستا، اقلیم، اقتصاد، مذهب ، امنیت اجتماعی و مصالح سنتی پرداخته شده است .
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد : به طور کلی معماری در روستا از همه عوامل روستایی تاثیر می پذیرد و سیمای متنوعی را در آنها به وجود می آورد که این تنوع از نوع اقلیم، اقتصاد، مذهب ، امنیت اجتماعی ، مصالح سنتی روستاها سرچشمه گرفته و به معماری خاص هر روستا منجر می شود.
حری تصریح کرد: بنابراین هرکدام از این عوامل جای بحث و پژوهش گسترده ای را برای پژوهشگران،کارشناسان و دانشجویان به جای می گذارد.
گفتنی است:  سازمان چاپ و انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حمایت از کتب غیر ترجمه ای (گرنت)  در نظر دارد کتاب فوق را به زبان انگلیسی ترجمه نماید.
شایان ذکر است: کتاب فوق توسط انتشار سخن گستر در تابستان 94 به چاپ رسیده است .

لينك هاي مرتبط

 

 102