1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

ایجاد بانک ایده برای طرح های غیر شهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی مطرح شد:
ایجاد بانک ایده برای طرح های غیر شهریه ای
جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر ملک نژاد رئیس دانشگاه  آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،در این نشست دکتر ملک نژاد خواستار راه اندازی بانک ایده جهت طرح های غیر شهریه ای ویژه نخبگان و محققان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد و گفت: با توجه به اهمیت فعالیتهای دانش بنیان واحدهای دانشگاهی استان و ثبت فعالیتهای این شرکتها و سرمایه گذاری مرتبط با آن بانک ایده برای شناسایی افراد نخبه و اجرای طرح ها ایجاد شود.
 در همین راستا مقرر شد، اطلاعات جمعیت شناختی شهرهای استان در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گیرد تا با توجه به پتانسیل های جمعیت شناختی برنامه های واحدهای دانشگاه تدوین شود.
در این جلسه همچنین وضعیت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری دانش بنیان صورت گرفته در واحدهای استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ تجربیات  روسای واحد های دانشگاهی دراین زمینه  برای انتقال مستند سازی شود.تامین  4 درصدی بودجه دانشگاه  از محل در آمدهای غیر شهریه ای
دکتر حمید عرفانیان دبیر شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی،  تامین درآمد غیر شهریه ای به مبلغ 11 میلیارد تومان از محل درآمدهای غیر شهریه ای در سالجاری را  از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد و گفت: واحد های استان مکلف شدند 4 درصد درآمد خود را از محل درآمدهای غیر شهریه ای کسب نمایند.
وی اظهار داشت: براساس پیشنهاد ریاست دانشگاه مقرر شد شورای اقتصاد دانش بنیان کارگروه تخصصی درحوزه صنعت و خدمات کشاورزی و دامپروی و ... تشکیل دهد  تا پتانسیل های موجود  در هر حوزه را شناسایی و معرفی نماید.
در این نشست مقرر شد ، در خصوص  لیست طرحهای پیشنهادی واحدها با توجه به امکانات آنها و پتانسیل های اقتصادی بلااستفاده استان در جلسه بعدی شورای اقتصاد دانش بنیان تصمیم گیری  وارزیابی لازم صورت پذیرد.

لينك هاي مرتبط

 

 102