بازدید کارشناسان دبیرخانه تخصصی دندانپزشكي از امکانات دندانپزشکی واحد مشهد

Portal Info
Travel

بازدید کارشناسان دبیرخانه تخصصی دندانپزشكي از امکانات دندانپزشکی واحد مشهد
پیرو درخواست تاسیس رشته دندان‌پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، کارشناسان دبیرخانه تخصصی دندانپزشكي از امکانات دندانپزشکی واحد مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد امروز در جمع کارشناسان دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی، به بیان  توانمندی های  واحد مشهد در تاسیس اولین مجتمع بین المللی آموزشی ، پژوهشی ، درمانی  دندانپزشکی وترومای فک وصورت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج ( ثامن) پرداخت.
وی اظهار کرد: باتوجه به قابلیتها وامکانات ومزیتهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و اخذ موافقت اصولی تاسیس دانشکده دندانپزشکی در سنوات گذشته و پیگیریهای جدی معاونت علوم پزشکی این دانشگاه و راهنماییها ومشاوره های صاحبنظران وپیشکسوتان دندانپزشکی علی الخصوص تیم اجرایی طرح تاسیس این دانشکده وتوجهات حضرت رضا (ع) ، نیاز جامعه وجذابیتهای توریستی ازجمله توریست سلامت تاسیس این مجتمع در سر لوحه کار قرارگرفت.
دکتر ملک نژاد با اشاره به مزیتهای دانشگاه آزاداسلامی مشهد در این رابطه گفت: این دانشگاه به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاههای ایران بافعالیتهای بین المللی و امکان بهره گیری از همه ظرفیتهای کادر هیئت علمی داخلی وخارجی پتانسیل و توانمندی تاسیس این دانشکده را داراست.
وی برلزوم تاسیس این دانشکده در مشهد تاکید کرد و افزود: کمبودها در منابع انسانی و فیزیکی بخش دندانپزشکی کشور،  نسبت کم تعدادپرسنل تیم  دندان پزشکی حاذق به جمعیت کشور، توزیع نامناسب آموزش در تربیت فارغ التحصیلان مورد نیاز جامعه  و وجود برخی فرصتها وقابلیتهای پایتخت معنوی جهان اسلام  (افزایش بهره وری با استفاده بهینه از فرصتها وظرفیتها ) راه اندازی مجتمع بین المللی دندان پزشکی را ضروری می سازد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 90 درصد اشتغال جهان در حوزه خدمات صورت می گیرد، گفت: سهم صنعت در تولید اشتغال تنها 15 درصد است بنابراین باید با  فروش دانش و ارائه خدمات بویژه پزشکی سهم اشتغال در این زمینه را افزایش دهیم .
وی اظهار کرد:  واحد مشهد از نظر فضا، امکانات و حتی بودجه، توانایی تاسیس و راه اندازی این دانشکده را دارد و در حوزه نگهداری تجهیزات دندانپزشکی نیز به عنوان تنها واحد در سطح دانشگاه آزاد اسلامی  با ایجاد کمیته صیانت و نگهداری از اموال، توانایی نگهداری از اموال را داراست .
دکتر ملک نژاد با بیان اینکه اکنون واحد مشهد دارای بیشترین دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی است، تصریح کرد: در حال حاضر  110 دانشجوی عراقی و 800 دانشجوی  افغانی در رشته های مختلف درواحد مشهد مشغول تحصیل هستند که بطور حتم  از رشته دندانپزشکی نیز استقبال خواهد شد .
در این نشست هر یک از نمایندگان  و کارشناسان دبیرخانه تخصصی دندانپزشكي به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در ادامه از قسمت های مختلف دانشکده پزشکی و تجهیزات آن بازدید بعمل آوردند.