1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رهایی مطرح کرد
برگزاری فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید برای دانشجویان مقطع دکتری فرصت های مطالعاتی در مراکز بین المللی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه یکی از کمبودهای موجود در دوره دکتری برگزاری فرصت های مطالعاتی دانشجویان در خارج کشور است، اظهار داشت: دانشجویان دوره دکتری باید به مدت 6 تا 12 ماه فرصت انجام فعالیت تحقیقاتی در مراکز بینالمللی را داشته باشند، به عنوان مثال با ایجاد ارتباط با دانشگاه های آلمان این فرصت برای دانشجویان فنی و مهندسی فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در آینده با توسعه همکاری های بین المللی و اجرایی کردن تفاهم نامه ها این شرایط برای سایر گروه های دانشجویی هم فراهم می شود و واحدهای دانشگاهی نیز در این زمینه باید یک سیاست تشویقی را دنبال کنند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی دوره دکتری، همراه با توسعه تحقیقات و نوآوری با استفاده از فرصت های مطالعاتی، دانش آموختگان این دوره را به سطح معتبرترین دانشگاه های ملی و بین المللی خواهد رساند.

لينك هاي مرتبط

 

 102