1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزارِى كارگاه آموزشي استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي

به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كارگاه آموزشي استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي  Ebsco، Springer و Elsevier در مشهد در حال برگزاري است .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : دكتر سعيد طوسي زاده معاون پژوهش و فناوري واحد مشهد در ابتداي اين كارگاه ضمن خير ، هدف از برگزاري اين كارگاه را افزايش كيفت وكميت مقالات علمي بيان كرد .
وي نگارش مقالات علمي  و جستجوي مقالات از پايگاههاي علمي را با اهميت دانست وگفت : بايستي با استفاده از اطلاعات درست وكامل و تقويت نگارش  ، مقالات غني ارائه كنيم .
دكتر طوسي زاده  با بيان اينكه در اين كارگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري كليه دانشگاههاي استان خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي حضور دارند افزود : طبق برنامه زمان‌بندی شده، کارگاه آموزشی ناشر Elsevier  امروز در نوبت صبح و کارگاه ناشر Ebsco در نوبت بعدازظهر و  کارگاه ناشر Springer  فردا صبح ارائه خواهد شد.
وي افزود : دكتر حيدري رئيس اداره منابع الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي نيز دراين كارگاه در رابطه با  بايدها و نبايدها نگارش مقالات علمي سخنراني خواهد كرد.
شایان ذکر است : در این کارگاه آموزشی که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری مرکز گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی درحال برگزاری است  ،  250  شرکت کننده حضور دارند .  
گفتني است : كارگاه آموزشي استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي  Ebsco، Springer و Elsevier كه از صبح امروز به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آغازبكار نموده است تا فردا يكشنبه 10 خردادماه در محل هتل درويش مشهد  ادامه دارد .


لينك هاي مرتبط

 102