دو طرح فناورانه مرکز رشد دانشگاه موفق به کسب مقام از جشنواره شیخ بهایی شد

Portal Info
Travel

دو طرح فناورانه  مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب مقام از جشنواره شیخ بهایی شد
دو طرح فناورانه  مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در یازدهمین جشنواره شیخ بهایی در سطح استانی و ملی حائز رتبه های برتر گردید .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : «طرح سامانه های اتوماسیون و عیب یابی ماشین آلات نساجی» از آقای محمد احسان مومنی هروی عضو هیات علمی واحد مشهد موفق به دریافت  رتبه دوم استانی بخش آزاد(طراحان كسب وكار)یازدهمین جشنواره شیخ بهایی و رتبه چهارم ملی  این جشنواره شد .
همچنین طرح  «دستگاه فریم مولتی پاور»  از آقای مهندس رامین یزدانپرست و خانم مهدیس چمن آرا از دانشجویان  واحد مشهد  توانست رتبه سوم استانی بخش دانشجویی یازدهمین جشنواره شیخ بهایی و رتبه دوم ایده بازار امیر کبیر جشنواره و رتبه دوم بخش فن آفرینان خصوص این جشنواره را به خود اختصاص دهد .
شایان ذکر است : سامانه های اتوماسیون و عیب یابی ماشین آلات نساجی در صنایع ریسندگی و بافندگی برای جلوگیری از ضایعات و افزایش راندمان و بهره وری  مورد استفاده قرارمی گیرد و کاربرد دستگاه فریم مولتی پاور  نیز در چشم پزشکی  و برای تعیین نمره عینک بدون تعویض فریم های چشم پزشکی بر روی بیمار می باشد .