معرفی دکتر زمانی به عنوان استاد برجسته و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Portal Info
Travel

معرفی دکتر زمانی به عنوان استاد برجسته و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
از سوی حسین غریبی معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی :  
دکتر حسنعلی زمانی  معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با کسب بیشترین hindex و دارنده نشان نقره ویژه امام خمینی (ره)  به عنوان استاد برجسته و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی به وزارت علوم تحقیقات  و فناوری معرفی گردید .