1

7

4

8

9

10

22 

 

تقدیر باشگاه پژوهشگران جوان انشگاه آزاد اسلامی از ریاست واحد مشهد

تقدیر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست واحد مشهد

  هفتمين هم انديشي ملي چهره هاي استعدادهاي درخشان، نخبگان و اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني و دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در ستاد مرکزی باشگاه برگزار شد .در اين ملاقات که با حضور برگزیدگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور برگزار شد ، از دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به پاس همكاري هاي ارزشمندشان با باشگاه پژوهشگران جوان مشهد تقدیر گردید .

همچنين در ادامه مراسم از آقايان اميد ماهيان و مرتضي بهرام پور نیز از اعضای فعال و برتر باشگاه پژوهشگران جوان مشهد تقدير گردید .

لينك هاي مرتبط

 102