1

7

4

8

9

10

22 

 

علوم سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی برگزار میکند:

علوم سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

سخنران استاد رحیم پور ازغدی

زمان: شنبه 22 فروردین94 ساعت 15

مکان: آمفی تاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی

لينك هاي مرتبط

 102