1

7

4

8

9

10

22 

 

سخنان نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در جلسه هم انديشي و تبيين سياستهاي سال94 دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دکتر حلمی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های خراسان رضوی،شمالی وجنوبی ضمن تبريك سال جديد و آرزوي سالي پربركت برای کلیه مسئولین و اساتید واحد مشهد با اشاره به آيه اي از سوره طلاق گفت ، اين آیه اشاره دارد كه ، هر چيزي در اين عالم داراي حساب وكتاب است و خداوند متعال گاهی از جايي روزي مي دهد كه آدمي حسابي روي آن باز نميكند. و خداوند براي هر چيزي مقداري را مقدر كرده و براي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد هم مقدار تعيين شده است.اما يك سري از مقرري ها دست خود انسان است، مقدارهر كس متناسب با تلاش او است. به قول آقاي دكتر جاسبي ما عاشق توسعه ايم پس يكي از مسايل مهم دانشگاه توسعه كمي وكيفي است كه به دست شما انجام خواهد شد .

 

ایشان با تاکید بر تشکیل گروه های قوی در دانشکده ها بیان داشت ، انتظار مي رود در سال جديد با تشكيل ماهانه گروه ها و جمع شدن دور هم و تبادل اطلاعات و نظرات مختلف اين بحث مهم توسعه كيفي بنيان گذاري و اقدام گردد .
دکتر حلمی با توجه به اينكه در بودجه سال جديد 16 درصد در آمد غير شهريه اي براي دانشگاه ها پيش بيني شده است تاکید نمود واحدهای جامع بايستي تلاش بيشتري كنند تا به بيش از اين 16 درصد دست پيدا كنند و بتوانند كمبودهاي واحدهاي كوچك و متوسط را نيز جبران نمايند.
نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در استان های خراسان در ادامه عنوان نمود ، دانشگاه بايستي به سمت تبديل علم به ثروت پيش برود ، اكنون دانشگاهي ميتواند حرف براي گفتن داشته باشد كه در بحث تبديل علم به ثروت موفق باشد و قدرتمند . اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري فرمودند هم از مسايل مهم كشور است كه دانشگاه ها بايستي در آن شركت كرده و به قدرت برسند. بايستي اساتيد را به اين مورد توجه داد و طرح هاي كاربردي براي اين موضوع استفاده شود. ما حداقل سالي 200 پايان نامه داريم و اگر تنها به 10 درصد آنها توجه كاربردي شود و صنعت آفرين باشد. مثلا ميشود در بحث مشكلات زيست محيطي، مشكل آب و برق و حاشيه نشيني شهر ها كارهاي بنيادي و تحقيقاتي انجام داد. بايد پايان نامه ها و پ‍ژوهش ها به اين سمت گرايش پيدا كنند.
ایشان در پایان بیان داشت ، در جلساتي كه با حضور استاندار خراسان تشكيل گردیده مكررا به اين موضوعات توجه شده ،  لذا از تمامی اساتید تقاضا می شود جهت انجام هرچه سریعتر این امور به نماینده تعیین شده اینجانب مراجعه فرمایند .

لينك هاي مرتبط

 102