1

7

4

8

9

10

22 

 

بیانیه حمایت از تفاهم سیاسی در مذاکرات هسته ای انجمن اسلامي دانشكده حقوق

بسم الحق...

بیانیه حمایت از تفاهم سیاسی در مذاکرات هسته ای (شماره 3)

انجمن اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی

پس از دوازده سال تلاش، صَرف انرژی و مذاکرات فراوانی که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت های موسوم به پنج به علاوه یک برای بدست آوردن حق مسلّم خود جهت برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای و رسیدن به نقطه ای که جهانیان حق ایران را بر این فناوری به رسمیّت بشناسند، در نهایت این موضوع به نتیجه گرایید و مجموعه ی دولت و در رأس آن وزارت امور خارجه توانستند این گره کور را بگشایند و به جهانیان ثابت نمایند که ایران و ایرانی بر حق مسلم خود به دور از هرگونه تنش و تهاجم خواهد ایستاد.


بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که در این دوازده سال، مقوله ی انرژی اتمی و فناوری هسته ای با زندگی مردم این مرز و بوم  پیوند ناگسستنی داشته است به طور ی که هرگونه حرکت مثبت  در این روند می تواند تغییری مؤثر و ثمربخش در زندگی تک تک ایرانیان پدید آورد.

به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای می‌تواند این پیام را در بر داشته باشد که در این برهه ی حسّاس، با درایت مقام معظم رهبری و در ادامه رئیس جمهور محترم و تیم مجرّب مذاکره کننده هسته ای علاوه بر حفظ خطوط نظام و القاء حق مسلّم ملّت ایران، جهانیان چهره ی دیگری را از ملّت ایران ببینند؛ چهره ای مقتدر که برای نیل به اهداف حَقّه و مشروع خوداحتیاجی به تهاجم و خشونت ندارد.

این بار به همگان ثابت شد که ایستادگی بر اصول و چهارچوب ها باید منطبق بر منافع ملّی و خواست ملّت و رهبری باشد. بی شک این فرآیند نفس گیر مذاکرات و دقت نظر تیم مذاکره کننده، به خصوص آقای دکتر ظریف که سکان هدایت این تیم را به عهده داشت، بیان از اراده قوی آن ها برای استیفا حق ملت ایران دارد و نشان می دهد که مجموعه دولت بدون توجه به هیاهوی عده ای که مذاکره و رفع تحریم ها را مغایر منافع شخصی خود می‌دیدند، تنها به خواست ملت و منافع ملی توجه دارند.  آنچه مهم می نماید،  تعلق این پیروزی به آحاد ملّت شریف ایران فارغ از هرگونه تفاوت دیدگاه ها در امور سیاسی و رویکردهای ناظر بر دولت منتخب مردم است.

از این رو، تشکّل انجمن اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ضمن عرض تبریک به نتیجه رسیدن این مذاکرات و به رسمیت شناخته شدن حق ملّت سرافراز ایران به مقام معظّم رهبری، رئیس جمهور محترم، مجموعه تیم مذاکره کننده، جامعه دانشجویی و ملّت سربلند ایران اسلامی روزهایی سرشار از موفقّیت و پیروزی را در سایه ی این تدبیر و امید آرزومند است.

انجمن اسلامی دانشکده حقوق،  علوم سیاسی و زبان های خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

لينك هاي مرتبط

 102