1

7

4

8

9

10

22 

 

مجتمع گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین المللی شد

عصر امروز در جلسه کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی:

مجتمع گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین المللی شد.

جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز به ریاست دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی  و با حضور سایر اعضا و دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درتهران برگزار گردید. که در این جلسه بین المللی شدن مجتمع گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تصویب رسید.

 

لينك هاي مرتبط

 102