1

7

4

8

9

10

22 

 

مجتمع آموزشی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین المللی شد

عصر امروز در جلسه کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی:

مجتمع آموزشی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین المللی شد.

جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز به ریاست دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی  و با حضور سایر اعضا در تهران برگزار گردید. 

 در این جلسه بنا بر پیشنهاد دکتر شیخ الاسلامی ریاست واحد مشهد مبنی بر بین المللی شدن مجتمع آموزشی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، این مجتمع  باتفاق آراء اعضا کمیسیون دائمی بین المللی شد.

همچنین پذیرش دانشجوی خارجی در مجتمع آموزشی گلبهار واحد مشهد از ترم آینده به تصویب رسید.

 

لينك هاي مرتبط

 102