1

7

4

8

9

10

22 

 

امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه و شرکت جی 4


با هدف محول نمودن اجرا وبكارگيري تجهيزات G4
تفاهم نامه همكاري  بين دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شركت G4  به امضا رسيد .
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شركت  smart home group inc4  (خانه های هوشمند ) تفاهم نامه همكاري امضا كردند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : این تفاهم نامه  كه به امضای دکتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ونماینده شركت تراوش دانش نگين پرديس به عنوان نماينده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و فیراس مظلوم مدیر عامل شركت smart home group inc4   رسید  ، هدف آن محول نمودن اجرا وبكارگيري تجهيزات G4 و خدمات پس از فروش آن به شركت تراوش دانش نگين پرديس و همچنین آموزش نيروها و حمایت از پروژه های تحقيقاتی این شرکت است .
طراحی و توسعه سخت افزار و نرم افزار براساس توافق طرفين ، اسمبل كردن و توليد تعدادی از تجهيزات خانه های هوشمند تحت ليسانس G4 براساس توافق متقابل و اینکه تنها شركت تراوش دانش نگين پرديس مجاز به استفاده از محصولات تحت ليسانس G4 در پروژه هاي خانه های هوشمند است ، از تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه  است .
این تفاهم نامه؛  G4 را متعهد می سازد که کليه آموزش های  سيستمهاي خود در ايران را به شركت تراوش دانش نگين پرديس محول نموده و همچنین اجرا پروژه های  G4 در داخل  ايران و توسعه آنها بر اساس توافق متقابل بين طرفين  توسط  این شرکت انجام پذیرد .
محول نمودن گارانتی و خدمات پس از فروش در داخل ايران به شركت تراوش دانش نگين پرديس و حمايت پروژه های تحقيق و توسعه شركت تراوش دانش نگين پرديس از دیگر تعهدات جی 4 به شرکت تراوش دانش نگین به عنوان نماينده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  است .
گفتنی است : در این نشست که در اتاق شورا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد ، دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه و چند تن از معاونین دانشگاه و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد و فیراس مظلوم مدیر عامل شركت smart home group inc4   و سیدالتوفیق مسئول هوشمندسازی و اطفای حریق شرکت جی 4 و مهندس عزیزپور از مدیران ایرانی در انگلستان و مدیر خدمات فروش و پس از فروش حضور داشتند .لينك هاي مرتبط

 102