داوطلبان فقط تا روز شنبه براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت آزمون سراسري نيمسال دوم فرصت دارند

Portal Info
Travel
داوطلبان فقط تا روز شنبه براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت آزمون سراسري نيمسال دوم فرصت دارند
دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 93 شركت كرده اند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام آنلاين خود اقدام كنند. اين سامانه روز شنبه مورخ 20/10/93 بسته خواهد شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: كليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 93 مجاز به انتخاب رشته/محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند. علوي فاضل تأكيد كرد: هر داوطلب تنها امكان انتخاب رشته در گروه آزمايشي اي كه در آزمون آن شركت نموده است را دارد. معاون سنجش و پذيرش گفت: هر داوطلب مجاز است در گروه آزمايشي خود علاوه بر نظام تمام وقت با تهيه كارت اعتباري جداگانه در نظام آموزشي پاره وقت نيز انتخاب رشته كند. علوي فاضل گفت: براي هر داوطلب امكان انتخاب حداكثر 20 رشته/ محل در يكي از مجموعه هاي رياضي- تجربي- انساني ، براساس گروه آموزشي كه آزمون داده است، وجود دارد. وي در پايان توصيه كرد: داوطلبان نسبت به شركت در تكميل ظرفيت آزمون سراسري خود هرچه سريعتر اقدام كنند